Yayınlar

    MPOWER POLiTiKALARININ GENÇ SiGARA KULLANICILARININ SiGARA iÇME iSTEĞi ÜZERiNDEKi ETKi DÜZEYi FARKLILIKLARININ NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNiKLERiYLE ANALiZ EDiLMESiNE DAiR DENEYSEL BiR ÇALIŞMAYA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

    İRRASYONEL TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM)
Akkent Kampüsü Akkent 3. Cad. No: 3 Çorum