DENEYSEL TÜKETİCİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yayınlar 17 Kasım 2015

    MPOWER POLiTiKALARININ GENÇ SiGARA KULLANICILARININ SiGARA iÇME iSTEĞi ÜZERiNDEKi ETKi DÜZEYi FARKLILIKLARININ NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNiKLERiYLE ANALiZ EDiLMESiNE DAiR DENEYSEL BiR ÇALIŞMAYA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

    İRRASYONEL TÜKETİCİ DAVRANIŞI