DENEYSEL TÜKETİCİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HÜTAM Tarafından Teknik Destek Sağlanan İlk Yüksek Lisans Tezi Tamamlandı 19 Mart 2016

Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin teknik destek sağladığı “Turizm Pazarlamasında Tüketicilerin Turistik Satın Alma Kararı Üzerinde Etkili Olan Web Sitesi Tasarım Özelliklerinin Nörogörüntüleme Yöntemlerinden Elektroensefalografi(EEG) ve Göz İzleme Yöntemleriyle Belirlenmesine Dair Deneysel Bir Çalışma” konulu Yüksek Lisans Tezi 18 Mart 2016 tarihinde savunularak tamamlanmıştır. Tez, Türkiye’de Turizm Pazarlaması konusunda Nörogörüntüleme Teknikleri kullanılarak araştırma yapılan ilk Tez çalışmasıdır. Tez, Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf ŞAHAN’ın Tez Savunması Tez Jüri Üyeleri Doç.Dr.Metehan TOLON, Yrd.Doç.Dr.Ömür DEMİRER ile Tez Danışmanı Doç.Dr.Sabiha KILIÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Turizm Pazarlaması kavramı; Turizm Pazarlamasının Tanımı, Turizm Pazarlamasının Genel Özellikleri, Turizm Pazarı Kavramı, Turizmde Pazarlama Karması Elemanları konuları kapsamında açıklanmıştır. Birinci bölümde Turistik Tüketici Satın Alma Davranışı kavramı ise; Turistik Tüketicinin Tanımı, Turistik Tüketici Davranışları Açısından Turist Tipleri, Turistik Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler, Turistik Tüketici Satın Alma Süreci konuları kapsamında incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde Web Sitesi Tasarım Özellikleri kavramı; İnternet Kavramı, İnternetin Tanımı, İnternetin Gelişim Süreci, İnternetin Turizm Pazarlamasında Kullanımı konuları ve Web Kavramı, Web 1.0, Web 2.0, Turizm Pazarlaması Açısından Web Sitelerinin İşlevsel Olmasını Sağlayan Özellikler konuları kapsamında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde Nörogörüntüleme Teknikleri; Nöropazarlama Kavramı, Nöropazarlama’nın Tanımı, Nöropazarlama’nın Tarihsel Gelişimi, Nöropazarlama’nın Amaçları, Nöropazarlama Araştırmalarında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri konuları kapsamında açıklanmıştır.

Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümde, Turizm Pazarlamasında Tüketicilerin Turistik Satın Alma Kararı Üzerinde Etkili Olan Web Sitesi Tasarım Özelliklerinin Nörogörüntüleme Yöntemlerinden Elektroensefalografi (EEG) ve Göz İzleme Yöntemleriyle Belirlenmesine Dair deneysel bir çalışma yer almaktadır.

Çalışmada (EEG), Göz İzleme ve Anket Yöntemi kullanılarak elde edilen veriler SPSS 18.0 paket programında analiz edilmiştir. 

İlgili Fotoğraflar